Palvelu- ja hoitoala

Turvallisuuskoulutuksemme painottuu ammattimaiseen toimintamalliajatteluun ja asenteiden uudelleen muokkaamiseen; hankalien tilanteiden ennaltaehkäisyyn turvallisuustaktisin tavoin.

Kouluttajamme omaavat vuosien työkokemuksen eri turvallisuusalan työsektoreilta. Turvallisuus tuo lisäarvoa liiketoimintaan ja työskentelyvarmuutta asiakaspalvelutilanteisiin. Kohentuneen ammattitaidon ja turvallisuudentunteen myötä työviihtyvyys lisääntyy sekä työn tuottavuus paranee.

Alla esimerkkejä järjestämistämme koulutuksista.

Työ- ja toimitilaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on antaa työkalut työntekijöille häiriöttömän työskentelyn mahdollistamiseksi sekä tuoda esille tehokkaita toimintamalleja yritykselle tärkeiden tietojen tai materiaalien häviämisen estämiseksi

Työntekijän henk.koht turvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on parantaa työntekijän henkilökohtaista turvallisuutta mahdollissa väkivalta- ja uhkatilanteissa.

Asiakasturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on antaa työntekijälle työkalut puolustautumiseen sekä varautumiseen tilanteita varten, jossa uhkana on kiinteästi samassa työkohteessa oleva henkilö.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

Työturvallisuuskortti on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille.Se vastaa teollisuuden työturvallisuuskorttia. Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Fyysinen rajoittaminen

Fyysinen rajoittaminen tarkoittaa toimenpiteitä, joilla rajoitetaan ja ehkäistään turvallisesti, väkivallattomasti, riehuvan ihmisen liikkeitä tiimityönä, joissakin poikkeustapauksissa jopa yksin.

 

Järjestämme myös mittatilaustyönä tehtyjä työpaikka- ja toimialakohtaisia turvallisuuskursseja, sekä perus- että erityiskoulutusta.

koulutus palvelujahoito